De Paleisbrug in onze stad is een belangrijke verbinding over het spoor tussen het Paleiskwartier en de historische binnenstad. Daarnaast is de brug een iconische, innovatieve en groene verblijfsplek.  Goed werkende liften zijn daarvoor essentieel. De kans op duurzaam herstel van de huidige liften acht het college klein. Daarom kiest het college voor twee nieuwe verticale liften.

Het college vraagt de gemeenteraad om een voorbereidingskrediet van € 150.000,- beschikbaar te stellen. Dit voor het ontwerp en plan van aanpak voor de realisatie van twee verticale liften. In de begroting is een budget voor de renovatie van de huidige diagonale liften. Dit budget wil het college hiervoor inzetten. Dit vanuit het belang om de liften voor de gebruikers op zo kort mogelijke termijn (eind 2023) in ieder geval weer in werking te hebben.

Onderzoek naar vervangen liften

Voor het vervangen van de liften zijn meerdere technische en architectonische oplossingen. Samen met marktpartijen willen we in bouwteamverband de verschillende mogelijkheden verder onderzoeken en de optimale variant uitwerken. De optimale variant wordt gekozen op basis van het benodigde budget om deze variant te realiseren, de architectonische waarde en de risico’s in realisatie en beheer. Voor het benodigde uitvoeringskrediet komt het college terug naar de raad.

Tijdelijk alternatief

Gezien de langere tijd dat de liften buiten gebruik blijven onderzoekt het college een aantal alternatieven om ervoor te zorgen dat inwoners die afhankelijk zijn van de lift gemakkelijk naar de andere kant van het spoor kunnen. Hierover volgt later meer informatie.