Op vrijdagochtend levert een groepje leerlingen van basisschool Wittering.nl een hele verzameling aan voedingsmiddelen en cosmeticaproducten af bij de Voedselbank. De afgelopen week werden deze ingezameld nadat zij daartoe een oproep hadden gedaan bij de ouders en medeleerlingen van de school. Een groot succes, want het was zoveel, dat er vier auto’s mee moesten rijden om alles bezorgd te krijgen.

De kinderen hebben deze week veel geleerd binnen het schoolkernconcept evenwicht en kringloop. Er is gesproken over arm en rijk en hoe je anderen kunt helpen. Als vanzelf ontdekten de kinderen

de Voedselbank.

 

De Voedselbank zamelt alles centraal in aan de Jagerheuvelstraat in Den Bosch. Daar wordt alles gesorteerd en verdeeld over uitgiftepunten in Den Bosch, Rosmalen, Vlijmen, Drunen en Vught. De basisschoolleerlingen Coen, Alysa, Deen, Annefien en Sven werden enthousiast ontvangen door vrijwilliger Ron. Hij hielp met het uitladen. Ook mochten zij een kijkje nemen in het magazijn, de koelvriescellen en in het uitgiftepunt. De eerste mensen stonden buiten al te wachten totdat het uitgiftepunt haar deuren opent. Vandaag hoopt de Voedselbank hier wel 55 tot 60 bewoners uit Den Bosch blij te maken met een pakket. Een ochtend vol indrukken. Hoe mooi om het kernconcept op deze manier af te sluiten en iets bij te dragen aan de samenleving.