Het college heeft dinsdag 26 september het plan van aanpak voor het eerste Bossche burgerberaad vastgesteld. Dat betekent dat het 1ste Bossche burgerberaad nu echt kan beginnen! Vanaf 6 oktober valt bij 10.000 inwoners een uitnodiging voor het burgerberaad in de brievenbus. Een groep van ingelote 120 inwoners gaat vanaf  januari 2024 aan de slag met de vraag: Hoe zie jij het graag als je ouder wordt?

Want fijn oud worden, dat willen we toch allemaal. Maar dat brengt ook uitdagingen met zich mee. We zijn straks met veel meer ouderen. We wonen langer thuis. En er zijn straks minder mensen die zorg kunnen geven. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen dan fijn oud kan worden? Wat hebben we daar thuis voor nodig? En welke voorzieningen zijn er dan nodig in de buurt?

Begin 2024 start dan het  echte beraad met 120 gelote deelnemers. Deze deelnemers komen uit alle wijken en dorpen. Mensen die met het hoofd en met de handen werken. Jong en oud. Mensen met veel of juist weinig vertrouwen in de politiek. Zodat de groep een goede afspiegeling van onze gemeente is.

Het burgerberaad gaat vanaf januari tot en met april met elkaar aan de slag in vijf bijeenkomsten. Zij beslissen samen wat zij nodig hebben en hoe ze het vraagstuk oppakken. De gemeenteraad heeft het allereerste burgerberaad in ‘s-Hertogenbosch met beide armen omarmd, dus zij zullen de adviezen als zwaarwegend meenemen in hun besluit. Deelname aan het burgerberaad betekent dus directe invloed op de politiek.

Krijg je geen uitnodiging, maar heb je wel goede ideeën? Mail dan naar burgerberaad@s-hertogenbosch.nl.