‘s-Hertogenbosch is klaar voor (zelfrijdende) auto’s met Intelligent Speed Assistance (ISA). ISA is een systeem dat de snelheid van het voertuig vergelijkt met de toegestane snelheid. Om ISA te ondersteunen, hebben wij onze verkeersborden geanalyseerd en waar nodig aangepast. Het juiste bord staat nu op de juiste plek. Sensoren in (zelfrijdende) auto’s met ISA lezen deze verkeersborden. Rijdt de bestuurder te hard? Dan krijgt hij een waarschuwing. Dit zorgt voor meer verkeersveiligheid.

Analyse verkeersborden

In nauwe samenwerking met HR Groep Streetcare is de verkeersbordendata van onze gemeente geanalyseerd, zodat duidelijk werd welke aanpassingen nodig waren om ‘s-Hertogenbosch volledig ISA-proof te maken. Dit omvatte onder andere het toevoegen van snelheidsaanduidingen bij plaatsnaamborden en het plaatsen van extra 30- en 60-km per uur borden. Op maar liefst 75 locaties hebben we aanpassingen aan verkeersborden doorgevoerd.