Het slimmer maken van deze verlichting maakt het mogelijk om licht te dimmen op basis van verkeersvolume. Bij veel verkeer maken we het licht helderder. Als er minder verkeer is, verlagen we de sterkte van het licht. In de binnenstad bouwen we de verlichting ook om naar LED. Door deze technieken is het mogelijk om de verlichting in noodsituaties te verder te verhogen.

Inrichten teststraat

De sensoren die onze openbare verlichting aansturen, komen van verschillende leveranciers. Als gemeente willen we niet afhankelijk zijn van één leverancier. We streven naar flexibiliteit in het gebruik en beheer. Om dit te onderzoeken zijn we gestart met een proef om de openbare verlichting bij de Paardskerkhofweg en een deel van de Niels Bohrstraat slimmer te maken.

Hiervoor richten we deze straten als een teststraat in. In deze teststraat onderzoeken we hoe we deze systemen onafhankelijk van de leveranciers kunnen aansturen. Dit doen we in samenwerking met studenten van het IoT Stadslab. Hier werken gemeente en het onderwijs samen aan maatschappelijk projecten met als doel het verslimmen van de buitenruimte.

Blik naar de toekomst

Beide voorbeelden zijn onderdeel van een groter plan om de verlichting in onze stad te verslimmen. De kennis en ervaringen nemen we mee voor toekomstige projecten in de openbare ruimte. De verwijderde lantaarns bouwen we om en plaatsen we op andere plekken. Hiermee proberen we zoveel mogelijk materialen opnieuw te gebruiken.