De damwanden bij de uitstroom (ook wel de uitstroomconstructie genoemd) bij de spuisluis van Crèvecoeur in Den Bosch zijn hersteld. En die herstelwerkzaamheden waren niet zomaar even gefikst! Er moest namelijk onderwatergelast worden en beton gestort. Hiermee is de functionaliteit van de waterkering, de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid van het gebied weer behouden en kunnen we weer 30 jaar vooruit.

Spuisluis Crèvecoeur

Deze spuisluis in de Oude Dieze regelt het waterpeil in de Dieze. Het is de grootste sluis van Aa en Maas. Als het water in de Dieze hoog staat, ‘spuien’ de sluizen water de Maas in om te zorgen dat de boel niet overstroomt. Crèvecoeur ligt mooi gelegen aan de dijk, met de rioolwaterzuivering Treurenburg om de hoek. Een belangrijke plek voor veilig, voldoende en schoon water.