Thema: Vormen van dementie

Dementie is een syndroom: de verzamelnaam voor tal van ziektebeelden, die worden veroorzaakt door afwijkingen aan de hersenen. Dit leidt onder andere tot geheugenstoornissen, stemmingsstoornissen en veranderend gedrag. De ziekte van Alzheimer, vasculaire dementie, Lewy body-dementie, Parkinson dementie en fronto-temporale dementie zijn de meest voorkomende vormen van dementie.

Hoe ontstaan de verschillende vormen van dementie? Welke verschijnselen zijn kenmerkend? Hoe is het verloop? Wat is de levensverwachting? Welke behandeling en begeleiding zijn mogelijk bij de verschillende vormen? Hierover zal mevrouw A. van Strien, geriater in het Jeroen Bosch Ziekenhuis, informatie geven. U krijgt natuurlijk ook de gelegenheid om zelf uw vragen en ervaringen aan haar voor te leggen.

Gastspreker: mevrouw A. van Strien, geriater Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ)

Praktische informatie:

Het Alzheimer Café vindt plaats in het restaurant van woonzorgcentrum Vivent De Hooghe Clock op de Klokkenlaan 85 in ’s-Hertogenbosch. De zaal is open vanaf 19.00 uur. Het programma start om 19.30 uur en eindigt om 21.30 uur. De toegang is gratis. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de gespreksleiders: Marieke Soontiëns, psycholoog Vivent, 088 – 163 74 50 (secretariaat) en Ghis Boot, casemanager dementie, 06 – 22 99 50 76. Of kijk op de website van Vivent www.vivent.nl.