Nadat de leden van de optochtjury, bestaande uit voorzitter Jos, Marie-Louise, André, Monique en Theo, hun bezoek op 8 feb aan de bouwhal hadden afgerond, waar ze de wagens van De Kèpkes, Hedde FF, de Likkebaerden en ‘de Vrienden van het Heuveltje’ op  deskundige wijze hadden bekeken, vond later op de avond de loting van de grote wagens plaats bij café Rosmaelen, op welke plaats men in de categorie 7 van start mag gaan in de grote optocht.              

Altijd een zeer unieke, spannende en druk bezochte gebeurtenis, want wie mag er als eerste of als laatste deelnemen aan de grote optocht op zondag 11 februari door ons mooie Zandhazendurp ??
Na loting is de volgorde in de optocht: Mallehaozen – Heuveltje – Hedde FF – Likkebaerden – Mafklappers – Kèpkes.

Tekst en foto’s Ted van der Loo