Het herenkoor van de Sint Lambertuskerk staat komende zondag, 7 april, stil bij het gouden koorjubileum van de heer Ad de Wit. Tijdens de eucharistieviering van 9.30 uur zullen we hem in het zonnetje zetten.

Hij is niet alleen 50 jaar lid van het koor, maar ook pas geleden 90 jaar geworden.

Tijdens die 50 jaren was hij ook onze secretaris en archivaris en die taken vervulde hij uitstekend.

Ad is nu het langste lid van ons herenkoor, dat in mei van dit jaar 200 jaar bestaat.

Uiteraard gaan we dat ook vieren.

Na afloop van de mis kan Ad in het parochiecentrum worden gefeliciteerd.