De eucharistieviering op 7 April van 9.30 uur in de Sint Lambertuskerk te Rosmalen stond in het teken van het gouden koorjubileum van Ad de Wit die 50 jaar trouw lid is van het herenkoor van de Sint Lambertuskerk en op dit moment ook nog het langste lid in jaren is en daarnaast ook vele jaren de functies van secretaris en archivaris op een uitstekende wijze heeft vervuld, hetgeen gezien zijn leeftijd van 90 jr een hele prestatie is, waar de koorleden hem hartelijk voor danken.

Na de eucharistie viering was er in het parochiecentrum aansluitend de gelegenheid om Ad te feliciteren met zijn gouden koorjubileum, waar velen gebruik van maakten, hetgeen ook op prijs werd gesteld.

Tekst en foto’s Ted van der Loo