Op zondag 26 mei tijdens de eucharistieviering van  9.30 uur in de Lambertuskerk
staan we stil bij dit jubileum.
Al twee eeuwen verzorgt dit koor de muzikale invulling van de vieringen.
Door de loop der jaren is het repertoire erg groot geworden en ook nu nog zingt
het koor afwisselende missen en gezangen.
Het zou fijn zijn als vele parochianen deze viering komen meemaken.
De voorgangers zijn: pastoor Paul Janssen en diaken René de Weerd.
Na afloop kunt u het koor feliciteren in het parochiecentrum naast de kerk.