Thema: Voedingsproblemen en -oplossingen bij dementie

Mensen met dementie hebben vaak moeite met eten en drinken. Dit komt door de cognitieve achteruitgang waar dementie mee gepaard gaat. Er kunnen dan veranderingen optreden in het eten en drinken. Soms leidt dit tot voedingsproblemen.

Voedingsproblemen die op kunnen treden zijn onder andere achteruitgang van smaak en eetlust, slikproblemen en ontremd eetgedrag. Hoe kun je het beste omgaan met deze veranderingen? Wat zijn mogelijke oplossingen? Daarnaast wordt uit onderzoek steeds duidelijker dat er een relatie is tussen het functioneren van de darmen en het functioneren van het brein. Is het mogelijk om met voeding deze relatie tussen darmen en het brein positief te beïnvloeden? Over dit onderwerp gaan we vanavond in gesprek met een diëtiste van Vivent.

Gastspreker: Bernadette van Leeuwen, diëtist van Vivent.

Praktische informatie:

Het Alzheimer Café vindt plaats in het restaurant van woonzorgcentrum Vivent De Hooghe Clock op de Klokkenlaan 85 in ’s-Hertogenbosch. De zaal is open vanaf 19.00 uur. Het programma start om 19.30 uur en eindigt om 21.30 uur. De toegang is gratis. Vooraf aanmelden is niet nodig.

 Voor meer informatie kun je contact opnemen met de gespreksleiders: Marieke Soontiëns, psycholoog Vivent, 088 – 163 74 50 (secretariaat) en Ghis Boot, casemanager dementie, 06 – 22 99 50 76. Of kijk op de website van Vivent www.vivent.nl.