120 inwoners spraken de afgelopen maanden met elkaar. Zij vormen het eerste Bossche Burgerberaad. Ze hadden het over een grote uitdaging waar we samen voor staan: Fijn oud worden.

Het beraad komt nu met 34 aanbevelingen. En roept het gemeentebestuur dringend op die te verwerken in beleid: “Investeer in projecten en diensten die het mogelijk maken een fijne oude dag te hebben. Voor iedereen in onze gemeente”. Die oproep richt zich ook tot alle inwoners. Het beraad vindt het belangrijk dat mensen elkaar ondersteunen en omkijken naar elkaar. Zodat we samenwerken aan een gemeenschap waar iedereen zich thuis voelt.

Invloed op woonzorgvisie

Het eindrapport is een zwaarwegend advies richting de Woonzorgvisie, waar het college aan werkt. Aanbevelingen gaan over wonen, zorg en welzijn. En breder dan dat. Zo roept het burgerberaad op om meer aandacht te geven aan samen wonen voor jong en oud.

Meer aandacht voor hersenaandoeningen

Ook ziet het burgerberaad meer aandacht voor hersenaandoeningen en ouder worden nodig is. Ze stelt voor om één website te maken waarop alle mogelijkheden gedeeld worden. En deze website moet ook bekend zijn bij huisartsen en de wijkpleinen.

Agenda gemeenteraad

De gemeenteraad bespreekt het eindrapport van het burgerberaad op de volgende momenten:

10 juni bij Informeren & Ontmoeten

19 juni in de commissie Sociaal

  2 juli in de raadsvergadering