Op de plek van het voormalige Brabantbad in ’s-Hertogenbosch is een nieuw plan ontwikkeld met circa 180 appartementen. Veel Bosschenaren hebben op de locatie van het oude Brabantbad leren zwemmen. De plek Brabantbad ligt in het Prins Hendrikpark. Op deze plek is al vele jaren woningbouw mogelijk. De gemeente ’s-Hertogenbosch en Heijmans hechten veel waarde aan het maken van passende plannen.

Daarom hebben we via een omgevingsdialoog vier weken aan iedereen de vraag gesteld: wat vind je van het plan? De resultaten zijn nu bekend. Meer dan 1700 mensen hebben de vragenlijst over het plan Brabantbad ingevuld. Uit de vragenlijst blijkt dat veel mensen er graag willen wonen. Daarnaast laat het zien dat veel mensen kritisch zijn en negatief staan tegenover het plan.

Wat gaan we doen met de resultaten van de vragenlijst?

Het plan Brabantbad met de drie woontorens is sterk verbeterd vergeleken met het oude plan in 2010. We hebben geluisterd naar de destijds geuite kritieke punten, zoals minder bebouwing in het park en meer zicht door het park over het water. Het college B&W heeft de keuze gemaakt om verder te gaan met het plan. Wel met een toevoeging. Door de resultaten van het omgevingsdialoog voegen we een opgave toe: bij de uitwerking van het plan moet voldoende aandacht zijn voor de openheid van het park.

Alle informatie over plan Brabantbad en de resultaten van de vragenlijst vind je op www.denbosch.nl/brabantbad.