Ontmoeten en Rosmalens (jeugd)Vrijwilliger 2021 centraal

Aanmelding RVC-avond op 2 december a.s. in het Rodenborch College nu van start

Om het coronajaar 2021 kunnen we helaas niet heen. Maar ook het Rosmalens Verenigingen Contact (RVC) pakt de draad weer langzaam op, te beginnen met een gezellige ontmoetingsavond, samen met de Heemkundekring Rosmalen. Het is fijn om elkaar na anderhalf jaar weer te zien en te spreken! Naast ontmoeting zal er een bescheiden programma zijn.

In het Jaar van de Vrijwilliger staan we ook in Rosmalen stil bij de vrijwilligers die ook dit coronajaar actief zijn om anderen bij te staan en verenigingen of stichtingen draaiende hebben gehouden. En daarom mag de Rosmalense Vrijwilliger en Jeugdvrijwilliger van het Jaar 2021 niet ontbreken!

Maar waar we ook kort aandacht hebben voor een goede archivering van uw vereniging of stichting. Hoe toegankelijk is uw archief voor de toekomst? Goed om van elkaar tips te horen en te krijgen hoe we met z’n allen zorgdragen voor ons gezamenlijke Rosmalens erfgoed! Maar natuurlijk gaat het deze avond vooral om ontmoeting en om onze (jeugd)vrijwilliger van dit jaar!

Bestuur en leden van verenigingen, besturen van stichtingen en Rosmalense ondernemers kunnen zich vanaf nu aanmelden om deze avond bij te wonen.

Meld ook uw kandidaat aan!

Kent u iemand die Rosmalens Vrijwilliger van het Jaar 2021 of Jeugdvrijwilliger van het Jaar 2021 (tot en met 17 jaar) zou moeten worden? Meld hem of haar dan nu aan! Houdt u er wel rekening mee dat de persoon die wordt voorgedragen in Rosmalen woont of zich inzet voor Rosmalen, en zijn of haar vrijwilligerswerk verricht onder de vlag van een vereniging of stichting. Doe dat voor 15 november a.s. Doe mee !

Voor meer informatie: Rosmalens Verenigingen Contact (RVC) | rvcrosmalen