Mensen met dementie zijn soms heel goed in het ‘verbloemen’ van hun geheugenproblemen.
Bijvoorbeeld door het maken van een grapje, het geven van ontwijkende antwoorden of het stellen van een tegenvraag.
Dit noemen we ook wel ‘façadegedrag’. Door het verbloemen is het soms moeilijk om een goed beeld te krijgen van de problematiek van iemand met dementie.
Het gevaar bestaat dat iemand overschat wordt door de omgeving.
Ook naasten van mensen met dementie kunnen de problemen verbloemen en spiegelen daarmee een ander beeld voor dan de werkelijkheid.

Waarom verbloemen mensen met dementie hun geheugenproblemen? Hoe kunt u façadegedrag bij mensen met dementie herkennen? Hoe kunt u hier het beste op reageren?
Wat is de reden dat mantelzorgers de problematiek van de persoon met dementie soms verbloemen?
Over dit onderwerp gaan we in gesprek met Marijke Thissen, psycholoog bij zorgorganisatie Van Neynsel.
Er is ook gelegenheid om uw vragen aan de gastspreker te stellen.

Praktische informatie:

Het Alzheimer Café vindt plaats in het restaurant van zorgcentrum Vivent De Hooghe Clock op de Klokkenlaan 85 in ‘s-Hertogenbosch. De zaal is open vanaf 19.00 uur.
Het programma start om 19.30 uur en eindigt om 21.30 uur. De toegang is gratis. Vooraf aanmelden is niet nodig.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gespreksleiders: Marieke Soontiëns, psycholoog Vivent, 088 – 163 74 50 (secretariaat) en Ghis Boot, casemanager dementie, 06 – 22 99 50 76.   www.vivent.nl.