Vanaf 1 juli staan er op verschillende plekken in de gemeente nieuwe deelscooters en nieuwe deelfietsen klaar voor gebruik.
Er zijn kortgeleden vier partijen ingeloot die deze gaan aanbieden.
Dat zijn GO-Sharing en Bolt met ieder 250 elektrische deelfietsen.
Felyx en Check komen met ieder 250 elektrische deelscooters.

Beperking overlast en gebruiksgemak

Alle aanbieders krijgen te maken met een nieuw vergunningstelsel.
Daarin staan spelregels die het aanbod in goede banen moeten leiden.
Zo legt gemeente extra nadruk op het voorkomen van (stallings)overlast.
Dat kan bijvoorbeeld met virtuele dropzones.
Dat zijn speciale plekken waar een aantal scooters en/of fietsen bij elkaar kunnen staan.
Daarnaast maakt de gemeente afspraken met de geselecteerde aanbieders over het weghalen van kapotte tweewielers.
Ook is het de bedoeling om het gebruiksgemak te vergroten.
Zodat de gebruikers op een gemakkelijke manier kunnen beschikken over een fiets of scooter.
Zo is er een verplichting voor de vier aanbieders om de aangeboden diensten te koppelen aan een app.
Dat is een app die de gebruiker meerdere mogelijkheden voor vervoer biedt en opties om te reizen, waaronder ook deelvervoer.