Ruim een jaar nadat de eerste twee padelbanen feestelijk in gebruik werden genomen, opent de club op 17 juni a.s. alweer drie nieuwe padelbanen. Het padel-enthousiasme nam ongekende vormen aan en eind 2022 werd daarom al besloten tot verdere uitbreiding. Dat bleek een goede zet.

Het aantal nieuwe leden (ook van buiten Rosmalen/ Maliskamp) nam sindsdien, soms ook groepsgewijs, gestaag toe en steeg de laatste weken zelfs explosief. Zo bereikte de club onlangs het aantal van bijna 800 leden. Een aantal dat doet terugdenken aan de gloriejaren van de club in de jaren 80-90 van de vorige eeuw.

Reden voor het bestuur om nog juist voor het Pinksterweekend, en dus al voor de officiële opening van de nieuwe banen, een ledenstop voor seniorleden af te kondigen. De ledenstop geldt in het bijzonder voor padel. Het is intussen wel mogelijk als wachtlijst-lid een zgn. dalurenlidmaatschap af te sluiten. Dan kun je alleen tennissen en padellen overdag en in het weekend na 13.00 uur. De club beschikt dus vanaf nu over een fraai aangelegd exclusief padelblok met vijf banen (met nog een optie voor een eventuele zesde baan in de toekomst).

Daarnaast houdt de club nog de beschikking over 2 blokken met in totaal 5 tennisbanen zodat ook de tennissers volledig aan hun trekken komen. De belangstelling voor de tennis- en padelclub blijft – ook van de zijde van sponsors – verheugend groot. Dat vraagt wel het nodige van het bestuur en de vrijwilligers. Maar het zal niet verbazen dat je bij TPC Maliskamp momenteel veel activiteit en enkel nog vrolijke gezichten ziet.