Dit werd bekend gemaakt tijdens de jaarlijkse bestuursoverdracht en de viering van het 55 jarig jubileum op zondag 25 juni in Kasteel Henkenshage in Sint Oedenrode.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau stelde in 2022 door middel van haar Continue Onderzoek Burgerperspectief vast dat ongeveer driekwart van de Nederlanders zich zorgen maakt over een toenemende polarisatie in de samenleving. Men constateert verslechterde omgangsvormen en verharding in het politieke en publieke debat.

Emiel Felix, voorzitter ’23-’24: “Wanneer we elkaar niet meer ‘verstaan’, kan dat leiden tot een verdere verdeeldheid, vooroordelen en gebrek aan begrip voor elkaars standpunten. Gelukkig zijn er ook mensen, die streven naar een samenleving waarin verschillende perspectieven worden gehoord en gerespecteerd. Zij zetten zich in voor dialoog, begrip en het overbruggen van verschillen.