Op zondag 5 november a.s. vindt op ons kerkhof in Maliskamp om 14.30 uur een gedachtenisviering in de open lucht plaats bij gelegenheid van Allerzielen.
Tijdens de viering worden windvrije kaarsen uitgedeeld.
U kunt deze plaatsen bij het graf van uw dierbare. Pastoor Paul Janssen en Diaken Jan Renders zullen aanwezig zijn voor de grafzegen.

Alle nabestaanden en andere belangstellenden zijn vanaf 14.30 uur welkom om samen te herdenken.