Op zondag 15 januari wordt op Begraafplaats & Crematorium Rosmalen (Oude Baan Oost 170) weer een Lichtjesavond georganiseerd. Barbershopkoor Duketown Ladies verleent haar medewerking en gaat liederen zingen, passend in de warme en intieme sfeer. Van 17.00 – 19.00 uur is het terrein sfeervol verlicht met kaarsen en fakkels. Nabestaanden krijgen de gelegenheid een kaars te branden als een mooie herinnering aan hun dierbaren.

Info: DELA: www.dela.nl en op www.duketownladies.nl.

Coöperatie DELA organiseert jaarlijks (landelijk) een Lichtjesavond, dit jaar op 15 januari. Nabestaanden wordt de mogelijkheid geboden een kaarsje te branden ter herinnering aan hun dierbaren. DELA wil alle bezoekers tijd en ruimte geven hun dierbare rustig te gedenken. Vanwege de grote belangstelling is het niet meer mogelijk zich hiervoor aan te melden.