Bent u in het bezit van een parkeerkaart voor mensen met een handicap? Dan kunt u in de binnenstad van ‘s-Hertogenbosch sinds 2020 gebruik maken van de slimme parkeerapp.

Via deze app kan de gebruiker zien of er een plek vrij is en er meteen naar toe worden gewezen. Begin 2023 is de nieuwe app ‘Spotten Gemeenteparkeren’ gelanceerd waarmee het zoeken van en navigeren naar vrije parkeerplaatsen voor mensen met een handicap makkelijker is.

Afgelopen najaar is er een online enquête uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de app erg gewaardeerd wordt door gebruikers. Daarnaast onderzoeken we op basis van de parkeerdata of er voldoende parkeerplaatsen voor mensen met een handicap aanwezig zijn, of ze op de juiste plekken liggen en mogelijk niet gebruikte parkeerplekken anders kunnen inrichten.

Daarom wordt de app nog één jaar beschikbaar gesteld, tot eind 2024.

Slimme en inclusieve mobiliteit

We willen dat mobiliteit slimmer en inclusiever wordt. Dit jaar gebruiken we dan ook om de parkeersensoren en de slimme parkeerapp structureler in te zetten. Ook onderzoeken we op basis van parkeerdata of er voldoende parkeerplaatsen voor mensen met een handicap zijn en of ze op de juiste plekken liggen. Daarnaast kijken we of we niet gebruikte parkeerplekken anders kunnen inrichten. Als Den Bosch Datastad zetten we data in op sociaal en maatschappelijk vlak; deze dienst is daar een goed voorbeeld van.

Online enquête

Alle ruim 1.800 mensen in het bezit van een dergelijke parkeerkaart in ‘s-Hertogenbosch zijn middels een briefkaart gevraagd deel te nemen aan de online enquête. In totaal is de vragenlijst 315 keer ingevuld door gebruikers (43%) en niet-gebruikers (potentiële gebruikers) (57%). Een groot deel van de respondenten gebruikt de app regelmatig en geeft aan dat deze heel belangrijk is voor ze. 92% van de mensen geeft aan dat de app nuttig is en 85% van de niet-gebruikers zegt de app te willen proberen.

Verlenging 2024

Op basis van de resultaten blijkt dat het aanbieden van deze dienst als gemeente een grote meerwaarde oplevert voor inwoners en bezoekers met een handicap. We verlengen nu voor één jaar tot eind 2024. Het komend jaar gebruiken we om de inzet van de parkeersensoren en de slimme parkeerapp te verankeren in de gemeentelijke organisatie als structurele dienstverlening.

Lees meer informatie over de parkeerkaart voor mensen met een handicap en de slimme parkeerapp.