Vier weken lang zijn tien teams van basisscholen in ‘s-Hertogenbosch de strijd aangegaan voor energiebesparing. Ze hebben maar liefst 460 energiebesparende acties uitgevoerd.

De Energy Race ‘s-Hertogenbosch is een enorm groot succes geworden met enthousiaste leerlingen, docenten en buurtbewoners! En dat is goed nieuws. We willen immers in de energietransitie met elkaar de overstap maken naar het gebruik van andere energiebronnen dan bijvoorbeeld aardolie en gas. Deze actie heeft daar een goede bijdrage aan geleverd.

Wethouder Mike van der Geld: “De Energy Race heeft letterlijk veel energie gebracht, wat goed om te zien hoe enthousiast de leerlingen hiermee aan de slag zijn gegaan. Tot op het laatst was het spannend welke school de strijd ging winnen. Ook in de laatste dagen wisselde de koppositie nog meerdere keren. Knap werk van alle leerlingen! En van hun ouders en docenten. Ik hoop natuurlijk dat dit naar meer smaakt en aanzet tot blijvende veranderingen. Want uiteindelijk is dat wat we willen bereiken voor de generaties na ons: een wereld waar ook zij nog goed kunnen leven.”

Energy Race

Door de Energy Race gaan leerlingen duurzamer om met energie, waaronder apparaten en verlichting in huis en (warm) water. De kinderen leerden tijdens het project wat energiebronnen zoals windenergie en aardgas zijn, wat voor effect energie op het klimaat en de energierekening heeft, welke apparaten veel energie verbruiken en hoe je makkelijk in huis energie kan besparen.

Leerlingenraad

Van 25 maart t/m 18 april hebben de deelnemende leerlingen mooie campagnes gevoerd door filmpjes te maken en posters te tekenen, mensen kennis laten maken met het Bossche Bespaarteam en zelfs het lokale nieuws gehaald. De Energy Race ‘s-Hertogenbosch was een groot succes, op sommige scholen wordt nu ook aan de leerlingenraad voorgelegd om in alle klassen radiatorfolie aan te brengen of scholen beter te isoleren.

Kindcentrum De Ontluiking

De leerlingen van de scholen hebben allerlei opdrachten gedaan om energie te besparen en het Bossche Bespaarteam ingezet. Zo konden ze punten behalen. Basisschool De Ontluiking is met een score van 1156 punten de winnaar van de Energy Race. De deelnemende groep won de hoofdprijs, een schoolreis naar De Ontdekfabriek in Eindhoven.

De Energy Race ‘s-Hertogenbosch is een initiatief van Fawaka Ondernemersschool en Race Against Waste, in samenwerking met de Gemeente ‘s-Hertogenbosch