De brand is al enige tijd onder controle. Onze aandacht gaat nog steeds uit naar de betrokken bewoners. Er is gekeken welke bewoners weer naar huis terug kunnen en welke niet. De bewoners van ongeveer 64 woningen kunnen terugkeren. Die terugkeer vindt onder begeleiding plaats. Dat moet veilig gebeuren. Dat gebeurt in stappen en kan nog enige tijd duren.

Een aantal bewoners kan helaas nog niet terug. Dat gaat om 22 woningen. Het is nog niet aan te geven hoelang dat gaat duren. Voor de bewoners die zelf niet voor onderdak kunnen zorgen, is overnachting geregeld in overleg met de betrokkenen, dit kan bij familie of vrienden zijn of in een hotel. Naar verwachting zijn dat er ongeveer 20.

Dat hebben vertegenwoordigers van de brandweer, politie, GHOR en gemeente verteld op de locatie waar de bewoners worden opgevangen. Ook zijn daar vragen van bewoners zo goed als mogelijk op dit moment beantwoord. In een later stadium zal er nog een evaluatie plaatsvinden nadat er nader onderzoek is gedaan.

Burgemeester Jack Mikkers bezocht eerder deze dag de opvanglocatie: “Het is triest en heel vervelend wat de bewoners van Velderwoude is overkomen. Een dergelijke grote brand heeft altijd een enorme impact. Voor de bewoners die nog niet naar huis terug kunnen, is het extra belastend. We proberen hen zo goed mogelijk te helpen en te begeleiden.”