Verspreid over de Aa ligt een groot aantal vaartuigen dat voor een deel is gezonken, is afgedreven of soms helemaal onder water ligt. Dit zorgt voor een ongewenste verrommeling en leidt zelfs tot gevaarlijke situaties. Op sommige plekken wordt het steeds moeilijker om veilig te kunnen varen. Is er milieuschade omdat er schadelijke stoffen in het water komen. En veroorzaken ze schade aan de oevers waar vaak planten staan en dieren leven.

Wat houdt de opschoonactie in?

Op basis van de zogeheten wrakkenwet willen we zo’n 60 (deels) gezonken en afgedreven boten opruimen. Ook verwijderen we samen met het waterschap illegaal gebouwde steigers, palen en andere bouwsels op of naast het water.

Op korte termijn worden alle vaartuigen die het betreft, gemarkeerd met een brief. De eigenaren hebben de mogelijkheid om zich te melden en een zienswijze in te dienen. Vanaf 1 april worden door de gemeente de vaartuigen verwijderd.

Toekomst

Om de verrommeling van de Bossche wateren blijvend tegen te gaan, komt er een plan van aanpak. Onder meer over eventuele voorzieningen voor het afmeren. Dit besluit heeft in de toekomst mogelijk gevolgen voor de ligplaats van de vaartuigen.

Wilt u op de hoogte blijven over deze toekomstige ontwikkelingen, geef uw contactgegevens door. Dat kan via een digitaal formulier.